Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και η εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο

Αριθ. Πρωτ. 3234  Αθήνα 18-12-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και η εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο

Το ενδιαφέρον της ΠΣΕ για την ανάπτυξη της Ηπείρου και την βελτίωση  του βιοτικού επιπέδου των Ηπειρωτών,  είναι δεδομένο και έχει καταδειχθεί από την 80χρονη πορεία της,  από τις πρωτοβουλίες και δράσεις της στα μεγάλα ζητήματα σχετικά με την πατρώα γη και την καταγραφή αυτών σε παγκόσμια Πανηπειρωτικά συνέδρια και ειδικές θεματικές ημερίδες,  που διοργάνωσε....
 
Η έρευνα και η  εξόρυξη των υδρογονανθράκων στην Ήπειρο είναι κορυφαίο ζήτημα, που αγγίζει όλη τη χώρα αλλά κύρια την γεωγραφική περιφέρεια της Ηπείρου και τους Ηπειρώτες.

Ένα ζήτημα που η ΠΣΕ, το είδε πολύ νωρίς, όταν δεν υπήρχε ενδιαφέρον από κανένα άλλο Ηπειρώτικο φορέα και στις 2-12-2014 διοργάνωσε ημερίδα στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών στην Αθήνα και με διαδικασίες τεκμηρίωσης, προσπάθησε σε βάθος να διεισδύσει στο θέμα της εξόρυξης πετρελαίων στα οικόπεδα της Ηπείρου, αλλά και τις διάφορες πτυχές των συμβάσεων που επρόκειτο να συνομολογήσει το ελληνικό δημόσιο με τις εταιρείες εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 
 
Παραθέτοντας τις απόψεις κορυφαίων επιστημόνων για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Στην ημερίδα αυτή,  ο τότε Πρόεδρος της ΠΣΕ, έγκριτος νομικός, Γιώργος Οικονόμου, κάλεσε τους ειδικούς επιστήμονες της χώρας, αλλά και αυτούς που παρίσταντο στην εκδήλωση αλλά και τους πολιτικούς να δώσουν απαντήσεις σε δώδεκα ουσιαστικά ερωτήματα που συζητήθηκαν στο Δ.Σ. της ΠΣΕ.  Τονίζοντας ότι για την κορυφαία αποδημική οργάνωση των Ηπειρωτών,  η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της ιδιαίτερης πατρίδας μας, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, στα πλαίσια όμως της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και με προϋποθέσεις και δεσμεύσεις που θα καθιστούν την αξιοποίηση του επωφελή για την ικανοποίηση των αναγκών της χώρας και του λαού μας.
 
Τα συμπεράσματα της ημερίδας αυτής,  συνοψίστηκαν στις εξής θέσεις, που είναι και οι εγκεκριμένες θέσεις της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
«Η χώρα διαθέτει πράγματι ορυκτό πλούτο να συντελέσει μελλοντικά στην ευημερία του λαού της και ότι πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες εκμετάλλευσής, αλλά υπό προϋποθέσεις. 
 
Η εκμετάλλευση να μην έχει χαρακτηριστικά εξάρτυσης και να μην κατατείνει στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας ελάχιστον επενδυτών και επικυρίαρχων διεθνών εταιρειών  η χωρών. 
 
Να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος και να γίνει σεβαστή η ισόρροπη ανάπτυξη με άλλους τομείς, καθώς και την αρμονική συνύπαρξη με τις πολιτιστικές αξίες και το περιβάλλον της περιοχής. 
 
Να διασφαλίζεται το μέγιστο κοινωνικό όφελος και να υπάρχει έλεγχος αξιόπιστης εφαρμογής των μελετών και επιστροφή αντισταθμιστικών ωφελειών για την τοπική κοινωνία. 
Τέλος ζητήθηκε εγρήγορση από την ΠΣΕ και τους Ηπειρώτες στην διεκδίκηση  και επιβολή των καλύτερων δυνατών μορφών αξιοποίησης του εθνικού πλούτου της χώρας και της Ηπείρου ειδικά». 
 
Τα συμπεράσματα αυτά της ημερίδας στις 2-12-2014 αποτελούν και δέσμευση της ΠΣΕ για την καλύτερη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και της Ηπείρου και με βάση αυτά κινείτε και σήμερα. 
 
Καθίστανται επίκαιρα όσο ποτέ μετά από τις αποσπασματικές και επί μέρους αντιδράσεις κάποιων φορέων  και κατοίκων της περιοχής στην έναρξη ερευνών για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο οικόπεδο των Ιωαννίνων, η παρακολούθηση εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και της Περιφέρειας Ηπείρου της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...